Disclaimer

De inhoud van deze disclaimer is van toepassing op iedere webpagina die onderdeel uitmaakt van de website Brugge.nl. Door gebruik te maken van deze website verklaart u zich automatisch akkoord met de inhoud van deze disclaimer. Gemnu BVBA stelt alles in het werk om de inhoud van Brugge.nl regelmatig te actualiseren en aan te vullen. Ondanks alle geleverde inspanningen bestaat het risico dat de informatie op Brugge.nl onjuist of onvolledig is.

Aansprakelijkheid
De inhoud van Brugge.nl werd door Gemnu BVBA met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Het spreekt bijgevolg voor zich dat Gemnu BVBA in geen geval aansprakelijk kan worden gesteld voor eender welke schade die het gevolg is van beslissingen die zijn genomen op basis van de informatie die werd verkregen via onze website.

Copyright
Het is onder geen enkel beding toegestaan om informatie van Brugge.nl over te nemen zonder daarvoor schriftelijke toestemming werd ontvangen van Gemnu BVBA. Dit geldt niet alleen voor de tekst, maar ook voor de afbeeldingen die op Brugge.nl zijn terug te vinden.

Links
Op verschillende pagina’s op Brugge.nl worden links vermeld die verwijzen naar externe websites. Deze websites hoeven niet persé in het beheer te zijn van Gemnu BVBA. Het spreekt bijgevolg voor zich dat Gemnu BVBA niet aansprakelijk kan worden gesteld voor de inhoud van deze websites. Het is geen probleem om vanaf een externe website te linken naar met name een artikel, nieuwsbericht, etc. te linken hier op Brugge.nl. Het linken naar afbeeldingen op Brugge.nl is evenwel onder geen beding toegestaan.