Privacy policy

Brugge.nl respecteert de privacy van haar bezoekers. Bijgevolg dragen we zorg voor de persoonlijke informatie die aan ons wordt verstrekt. De informatie wordt dan ook steeds op vertrouwelijke wijze behandeld. Wij gebruiken de gegevens van onze bezoekers uitsluitend om diensten waar de gebruiker in kwestie zelf om heeft gevraagd te voldoen.

Uw persoonlijke gegevens:
De persoonlijke gegevens die door de gebruikers van Brugge.nl worden verstrekt zullen nooit zonder toestemming van de gebruiker in kwestie ter beschikking worden gesteld aan derden. Wij waarderen het vertrouwen die onze bezoekers in ons stellen en zullen bijgevolg alles in het werk stellen om de persoonlijke informatie die ons werd verstrekt te beschermen. De persoonlijke informatie wordt uitsluitend gebruikt voor de diensten waarvoor ze aan ons werd toevertrouwd. Door een e-mail te sturen naar beheerder@brugge.nl kunt u bovendien steeds uw gegevens laten verwijderen.

Brugge.nl maakt gebruik van cookies en andere technologieën die er voor zorgen dat het online gebruiksgemak kan worden vergroot. Bovendien kan op deze worden nagegaan hoe de website wordt gebruikt. Deze gegevens worden vervolgens door ons gebruikt om de kwaliteit van onze diensten te verbeteren. Door gebruik te maken van cookies kunnen we onder meer advertenties weergegeven. Advertentienetwerken zoals Google Adsense die op deze website adverteren kunnen cookies op uw computer plaatsen of kunnen web beacons gebruiken om informatie te verzamelen. Brugge.nl heeft geen toegang tot of controle over deze cookies die worden toegepast door deze adverteerders.

Naar aanleiding van bovenstaande moet u altijd het privacy beleid van deze derde partijen controleren om meer gedetailleerde informatie te verkrijgen over hun handelen. Bovendien kunt u alleen op deze manier de instructies over hoe de opt-out van bepaalde zaken werken achterhalen. Het Brugge.nl heeft hier dan ook geen betrekking op, noch hebben we controle over de activiteiten van deze andere adverteerder of website.

Wanneer u een bezoek brengt aan onze website of indien u gebruik maakt van enkele van onze producten slaan de servers automatisch data op. Het betreft data zoals een URL, een IP-adres, het browsertype en de taal evenals de datum en tijd van het bezoek.

Wanneer u cookies wenst uit te schakelen kunt u dit doen via de browser. Meer gedetailleerde informatie over het beheer van cookies met specifieke webbrowsers is terug te vinden op de websites van de browsers in kwestie.

Heeft u suggesties, klachten of eventuele vragen over de inhoud van deze privacy policy? Aarzel dan in geen geval om contact op te nemen met ons door een e-mail te sturen naar beheerder@brugge.nl!