Brugge

Home > Blog

Brugge en Hasselt meest fietsvriendelijke steden van België

Test-Aankoop hield vorig jaar een rondvraag onder 4.500 bewoners van twaalf verschillende steden. Uit dit onderzoek kwam aan het licht dat geen enkele stad echt uitstekend scoort op vlak van fietsvriendelijkheid. Dit betekent dat er overal wel nog verbeteringen aangebracht kunnen worden. Toch zijn er twee positieve uitschieters, namelijk Brugge en Hasselt. Zij scoorden dan ook bijzonder degelijk op vlak van niet alleen fietsenstallingen, maar ook voor wat het fietspadennetwerk evenals de verkeersveiligheid betreft.

Brugge fietsstad

Bovenstaand nieuws zal ongetwijfeld als muziek in de oren klinken bij het bestuur van de stad. Brugge heeft de voorbije jaren dan ook heel wat inspanningen gedaan om zich te profileren als fietsstad. Niet alleen werd er geïnvesteerd in nieuwe fietsstallingen, daarnaast zijn er op verschillende locaties doorheen de stad ook speciale fietskluizen terug te vinden. Wist je bovendien ook dat het mogelijk is om een fietskaart aan te brengen? Middels een dergelijke fietskaart is het meteen duidelijk welke fietspaden er allemaal doorheen de stad zijn terug te vinden.

Kroenkelen

Dat Brugge zich wenst te profileren als een echte fietsstad blijkt eveneens uit het evenement ‘Kroenkelen’. De derde zondag van de maand september komen er steevast enkele tienduizenden fietsers en voetgangers bijeen om één of meerdere van de vele fiets- en / of wandelroutes af te leggen.