Brugge

Home > Blog

Straks elektrische taxi’s in Brugge?

De Bond Beter Leefmilieu evenals de taxifederatie GTL hebben aangegeven dat ze minstens 200 elektrische taxi’s rond willen laten rijden verspreid over vijf Vlaamse steden. Brugge zou naast Antwerpen, Leuven, Gent en Mechelen het rijtje vervolledigen. Momenteel loopt er reeds een proefproject met elektrische taxi’s in Antwerpen en Leuven. De eerstvolgende uitbreiding zou de elektrische voertuigen vervolgens richting Gent, Mechelen en Brugge moeten brengen. Dit zorgt er voor dat de kans bijzonder groot is dat je in de toekomst zomaar een rondritje zal kunnen maken in Brugge door middel van een elektrische taxi!

Enkele problemen tijdens proefperiode

Hoe interessant het toekomstperspectief van elektrische taxi’s in Brugge ook mag zijn, reeds tijdens de huidige proefperiode staken er verschillende problemen de kop op. Zo werd al snel duidelijk dat de beperkte laadinfrastructuur behoorlijk veel roet in het eten kan gooien. Daarnaast is er ook nog de beperkte actieradius van de elektrische voertuigen waar stil moet bij worden gestaan. Daar staat evenwel tegenover dat zowel de chauffeurs als de klanten van de elektrische taxi’s het hogere rijcomfort evenals de verbeterde veiligheid prijzen.

Oplossing voor problemen met elektrische taxi’s

Er kunnen gelukkig verschillende maatregelen worden genomen om een deel van de problemen met de elektrische taxi’s de kop in te drukken. Wat de laadinfrastructuur betreft wordt er vooral gekeken naar de lokale besturen. Zij zullen naar de toekomst toe toch min of meer verplicht zijn om te investeren in het plaatsen van (extra) laadpunten. Verder kunnen overheden er voor kiezen om taxi-ondernemingen tijdelijk financieel te ondersteunen en kunnen er extra vergunningen worden gecreëerd. Het succes van de elektrische taxi’s, onder meer in Brugge lijkt echter in het bijzonder af te hangen van de nieuwe voertuigen die op de markt zullen komen. Er staan er reeds enkele in de planning met een grotere actieradius. Het is dan ook vooral uitkijken naar het moment waarop deze op de markt verschijnen.